Przetargi i konkursy
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:

 

„Wykonanie remontu daszków wiatrołapów w budynkach niskich – czteropiętrowych, należących do zasobów

Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz – Zachód”

  

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 23.02.2021 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2021 r. o godz. 13.15

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami

jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni oraz na stronie www.smrz.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Lebiedziński - Prezes

tel./0-42/ 659-15-65

 

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:

 

„Wykonanie remontu dachów w budynkach niskich – czteropiętrowych,

przy ul. Biedronkowej 3, 19 i 22

oraz ul. Motylowej 5 i 13 w Łodzi

należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz - Zachód”

  

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 09.03.2021 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2021 r. o godz. 12.30

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami

jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni oraz na stronie www.smrz.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Lebiedziński - Prezes

tel./0-42/ 659-15-65

 

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 
 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód